دستگاه اندازه گیری قدرت دست و انگشتان حبابی Squeeze

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

دستگاه اندازه گیری قدرت دست و انگشتان حبابی Squeeze نیروی سنجش شده بر روی نمایشگر ثابت باقی می ماند تا زمانی که عدد خوانده شده و دکمه REST زده شود و سپس به نقطه صفر بازگشت می کند، امکان نمایش سنجش به کیلوگرم و پاند...

فروشنده

درمان کالا