اندازگیری قدرت انگشتان Digital Pinch Gauge

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

اندازگیری قدرت انگشتان Digital Pinch Gauge جهت اندازگیری قدرت انگشتان از صفر تا 27 کیلوگرم با صفحه نمایش...

فروشنده

درمان کالا