دستگاه سنجش نیروی گرفتن (GRIP) انگشتان ناقوسی Smedley

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

دستگاه سنجش نیروی گرفتن (GRIP) انگشتان ناقوسی Smedley امکان سنجش نیروی Grip بر اساس کیلوگرم، دامنه سنجش: 0 - 100 کیلوگرم، دارای کیف مخصوص نگهداری و حمل...

فروشنده

درمان کالا