ظرف تغذيه نوزاد مدلا بسته 10عددي

مدلا-Medela
اتمام موجودی

ظرف تغذیه نوزاد، مناسب جهت استفاده از شیر دوشیده شده مادر، در زمانیکه تغذیه شیرخوار مستقیما از پستان مادر امکانپذیر نیست، جهت جلوگیری از هدر رفتن شیر، با استفاده آسان

فروشنده

درمان کالا