شیشه نگهداری شیر 150 میلی مدلا

مدلا-Medela
اتمام موجودی

شیشه شیر 150 میلی مناسب نگهداری شیر دوشیده شده در دوشیده شده در یخچال، قابل استفاده با انواع شیردوشهای medela، امکان دوشیدن مستقیم شیر به داخل شیشه با اتصال شیشه به شیر دوش...

فروشنده

درمان کالا