ظروف نگهداری شیر مادر

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

ظروف نگهداری شیر مادر با اتصال مستقیم به کلیه شیردوشهای فیلیپس اونت، مستقیما شیر از شیردوش به داخل بطریهای نگهدارنده منتقل می شود، آسان بودن تعویض صفحات در پوش با سرشیشه برای تغذیه...

فروشنده

درمان کالا