فشارسنج دیجیتال کلینیکال یوول

یو ول-yuwell
اتمام موجودی

فشارسنج دیجیتال کلینیکال یوول قابلیت اندازه گیری به دو روش، دارای 100 گروه حافظه، نمایش خطا در اندازه گیری، قابلیت نمایش میانگین 3 اندازه گیری آخر.....

فروشنده

درمان کالا