فشارسنج بازویی امرن M6 Comfort IT

امرن-Omron
قیمت ویژه قیمت عادی
اتمام موجودی

فشارسنج بازویی با اتصال به کامپیوتر امرن M6 Comfort IT دارای تائیدیه بالینی (برابر با دستورالعملهای بین المللی وBHS)، قابلیت محاسبه میانگین فشار خون، برای اطمینان از اندازه گیری دقیق، صفحه نمایش هرگونه حرکت و یا بی نظمی در نبض را که میتواند بر مقادیر خوانده شده اثر نامطلوب بگذارد، نشان میدهد......

فروشنده

درمان کالا