شیردوش برقی اسپکترا Dew350

اسپکترا-Spectra
اتمام موجودی
  • تقلید مکش نوزاد با فرایند سه مرحله ای مکش
  • قابل استفاده با دو شیشه شیر
  • قابل استفاده برای سرپستان های صاف یا فرورفته

    جزئیات بیشتر در ادامه صفحه

  • فروشنده

    درمان کالا