شیردوش مینی الکتریک جفتی مدلا Freestyle

مدلا-Medela
اتمام موجودی

شیردوش مینی الکتریک جفتی مدل Freestyle قابل استفاده از محل ثابت و یا جابجایی (هنگام سفرو..)، قابلیت تنظیم سرعت و شدت مکش به صورت مجزا، کنترل با تنها 1 دکمه، افزایش راندمان شیر وکاهش مدت زمان شیردوشی...

فروشنده

درمان کالا