شیردوش مینی الکتریک تکی مدلا

مدلا-Medela
اتمام موجودی

شیر دوش مینی الکتریک تکی می توان با یک دست به راحتی استفاده کرد، کار با دو باطری، قابل استفاده با برق و باطری، قطعات در تماس با شیر قابل استریل در آبجوش،قابل استفاده برای سرپستانهای صاف و فرورفته...

فروشنده

درمان کالا