فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو فامیلی 4

بوسو-boso
اتمام موجودی
  • دارای 4 حافظه 60 تایی تفکیک شده برای 4 کاربر
  • ذخیره ی اطلاعات 4 کاربر با ذکر ساعت و تاریخ
  • دارای مد مهمان (بدون ذخیره نتیجه) علاوه بر 4 کاربر تعریف شده

جزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

فروشنده

درمان کالا