فشارسنج عقربه ای بوسو varius

بوسو-boso
اتمام موجودی

فشارسنج عقربه ای بوسو varius طراحی و عملکرد ساده، سبک، قطرصفحه مانومتر: 60 میلی متر، تک شلنگه، اتصال مخصوص به کاف

فروشنده

درمان کالا