واکسن کرونای ایرانی هم تزریق شد...

هفته گذشته اولین واکسن کرونای ساخت محققان ایرانی با نام "کوو ایران برکت" بر روی داوطلبان آزمایش شد. این واکسن توسط شرکت "شفافارمد" با نظارت و همکاری "ستاد اجرایی فرمان امام" تولید شده است و گفته میشود که مشابه "واکسن چینی شرکت سینوواک" است.

آزمایش این واکسن بیشتر از 60000 نفر داوطلب داشته که از این تعداد، در مرحله اول به 56 نفر تزریق انجام شده است. در صورت موفقیت در آزمایشهای سه مرحلهای انسانی، بهار آینده، واکسن ایرانی وارد بازار خواهد شد.

a iranian woman is going to inject covid19 vaccine

این واکسن در لیست واکسهای در حال ساخت سازمان بهداشت جهانی (WHO) قرار دارد و پس از ارسال مستندات نتایج آزمایش انسانی، وارد لیست واکسنهای در حال آزمایش این سازمان خواهد شد.

بر خلاف واکسنهای تولیدشده توسط شرکتهای آمریکایی فایزر (Pfizer) و مدرنا (Moderna)، واکسن کوو ایران برکت به روش سنتی و از طریق ویروسهای ضعیفشده (غیرفعال)، سیستم ایمنی بدن را آگاه و آن را برای تولید آنتیبادی (پادتن) مناسب تحریک میکند.

با توجه به اینکه واکسن ایرانی ساخت شرکت شفافارمد مشابه واکسن چینی سینوواک (Sinovac) معرفی شده است، با بررسی ویژگیهای این واکسن چینی و تفاوت آن با واکسنهای تولیدشده توسط شرکتهای اروپایی و آمریکایی، میتوانیم واکسن کوو ایران برکت راهم بهتر بشناسیم.

ویژگیهای واکسن چینی سینوواک (Sinovac)

sinovac and iran covo barekat covid-19 vaccine

اساس کار واکسن سینوواک که به کروناواک (CoronaVac) هم شناخته میشود، تکنولوژی ویروس غیرفعال (Inactivated) است که با استفاده از ویروسهای ضعیفشده، سیستم ایمنی بدن را در جهت تولید آنتی بادی (پادتن) اختصاصی بیماری، تحریک میکند.

در حالی که واکسنهای فایزر (Pfizer) و مدرنا (Moderna) از تکنولوژی mRNA استفاده میکنند که با وارد کردن قسمتی از ویروس به سلولها، موجب تغییرات قابل شناسایی برای سیستم ایمنی بدن و تولید آنتیبادی در بدن میشوند. این تکنولوژی نسبت به روش سنتی تولید واکسن، سریعتر است.

how to covid-19 mRNA Vaccine work


بیشتر بخوانید:

واکسن کرونا چگونه کار می کند؟


تاثیرگذاری:

واکسن چینی سینوواک در حال گذراندن فاز سوم آزمایشهای انسانی در کشور برزیل و اندونزی است و هنوز نمیتوان در مورد میزان تاثیرگذاری آن اظهار نظر کرد.

اما در مورد واکسنهای فایزر و مدرنا، 95 درصد اثرگذاری در آزمایشهای چندمرحلهای انسانی به ثبت رسیده است.

شرایط نگهداری:

تکنولوژی ام.آر.ان.ای (mRNA) که در واکسنهای آمریکایی فایزر و مدرنا استفاده شده است، موجب تحمیل شرایط نگهداری دشواری برای این واکسنها شده است. دمای نگهداری برای واکسن فایزر (Pfizer)، منفی 70 درجه سانتیگراد و برای واکسن مدرنا (Moderna)، منفی 20 درجه تا 6 ماه و دمای یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) تا 30 روز میباشد.

اما دمای نگهداری برای واکسن چینی شرکت سینوواک (Sinovac)، دمای یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) است و تا 3 سال در این دما قابل استفاده میباشد.

دوز استفاده:

برای اثرگذاری هر 3 مدل این واکسنها، تزریق 2 دوز واکسن نیاز است. اما بازه زمانی مابین این دو دوز در واکسنهای مختلف متفاوت است. فاصله زمانی برای واکسن فایزر 4 هفته، برای واکسن مدرنا 3 هفته و برای واکسن سینوواک 2 هفته میباشد.

در جدول زیر این 3 نوع واکسن، به شکل خلاصه مقایسه شدهاند:

سینوواک (Sinovac)

مدرنا (Moderna)

فایزر (Pfizer)

واکسن

ویروس غیرفعال (Inactivated Virus)

mRNA

mRNA

تکنولوژی ساخت

دمای یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) تا 3 سال

منفی 20 درجه سانتیگراد تا 6 ماه و دمای یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) تا 30 روز

منفی 70 درجه سانتیگراد

شرایط نگهداری

2 دوز با 14 روز فاصله

2 دوز با 21 روز فاصله

2 دوز با 28 روز فاصله

دوزهای تزریقی

نامشخص (در حال آزمایش)

94.5%

95%

اثرگذاری

معمولی

بالا

بالا

سرعت اثرگذاری

ویژگیهایی که برای واکسن تولیدی شرکت سینوواک ذکر شد، برای واکسن ایرانی کوو ایران برکت هم قابل تعمیم است


بیشتر بخوانید:

3 واکسن ضد کرونا و تفاوتهای آنها را بشناسید


منابع:

www.isna.ir

www.channelnewsasia.com