city and factories in air pollution

بدون شک، اصلیترین دغدغه مردم دنیا در این روزها، بحران بیماری کرونا کووید-19 و تهدید مرگبار این بیماری برای زندگی مردم است. با این وجود، اخیراً دغدغه مضاعفی ذهن مردم ایران، علیالخصوص شهر تهران را به خود مشغول کرده است: "آلودگی هوا".


بیشتر بخوانید:

آیا کسی که یک بار به کرونا مبتلا شده است دوباره کرونا میگیرد؟


بحران آلودگی هوای شهر تهران، برای مردم این شهر مسئله جدیدی نیست و سالهاست که به مشکلی قابل انتظار و دائمی، علیالخصوص در فصل زمستان تبدیل شده است. البته مشکل آلودگی هوا، فقط مختص شهر تهران نیست و در سایر کشورهای خاورمیانه و آسیا هم شرایط آنچنان مساعدتری وجود ندارد.

به دلیل وجود مواد خطرناکی مانند گاز منو اکسید کربن (CO)، SO2 ، دی اکسید کربن (CO2)، اکسید نیتروژن (NO2) و...، آلودگی هوا اثرات خطرناکی بر سیستم تنفسی، پوست، مو و شاخصهای سلامتی انسان میگذارد که برخی از این اثرات در کوتاهمدت و برخی در بلندمدت بروز میکنند.

a man surronded by air pollution

اثرات مضر آلودگی هوا بر ارگانهای حیاتی بدن، میتواند حساسیت این ارگانها به عوامل بیماریزا را تحت تاثیر قرار دهد و در این روزهای همهگیری بیماری کووید-19، آگاهی از تاثیرات آلودگی هوا بر عملکرد سیستم ایمنی یا اعضای حیاتی بدن و همچنین تاثیر آن بر عوارض بیماری کرونا، مسئله مهمی محسوب میشود.


بیشتر بخوانید:

واکسن کرونا چگونه کار میکند؟


ارتباط آلودگی هوا و کرونا کووید-19:

بر اساس پژوهشهایی که اخیراً توسط دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شده است، میزان مرگ و میر بیماری کرونا، برای افرادی که در معرض آلودگی هوا قرار داشتهاند، نسبت به دیگران، بیشتر است.

a doctor work on coronavirus under microscope

مرگ و میر بیماری کرونا در افرادی که هوای آلوده تنفس میکنند، 15% بیشتر از سایرین میباشد که البته این یافتهها دور از انتظار نیست. در گذشته و برای بیماری سارس و آنفولانزا هم پژوهشها تاثیر مستقیم سطح آلودگی هوا بر نرخ مرگ و میر را تایید میکردند (Harvard).

تاثیر آلودگی هوا بر بیماری زمینهای:

تاثیر آلودگی هوا بر نرخ مرگ و میر کرونا، مربوط به اثرات آلودگی هوا بر بدتر شدن وضعیت کسانی است که دارای بیماریهای زمینهای هستند. مثلاً برای بیماران دیابتی، آلودگی هوا میتواند مقاوت در برابر انسولین را شدیدتر کند یا در مورد بیماران مبتلا به آسم هم آلودگی هوا موجب حساسیت و ضعف بیشتر ریهها میشود. پژوهشها نشان میدهد که 14 درصد مشکلات قلبی و 8 درصد مرگ و میر بر اثر مشکلات قلبی، مستقیماً به آلودگی هوا مرتبط میشود (Newyork Times).

تاثیر استرس:

از سوی دیگر، استرس، یکی از فاکتورهای مهمی است که در میزان تاثیر آلودگی هوا موثر است. افرادی که با اضطراب ناشی از وضعیت اقتصادی و مشکلات اجتماعی بیشتر درگیر هستند، در مقابل آلودگی هوا حساستر هستند و با توجه به ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، بیشتر در خطر عوارض این بیماری قرار دارند.

با وجود اینکه اعمال محدودیت رفت و آمد و قرنطینه در بحران بیماری کرونا، تاثیرات مثبتی بر آلودگی هوای کره زمین داشت، با رفع محدودیتها، وضعیت آلودگی هوا به حالت قبل بازگشته و همچنان سلامت مردم دنیا را تحتالشعاع قرار داده است.

در مقابل مسئله آلودگی هوا لازم است که به جای منفعل بودن و انتظار برای وضع قوانین و سیاستهای محدودکننده از سوی حکومتها، به دنبال تغییر عادات روزمره خود، علیالخصوص تردد غیرضروری با خودروی شخصی باشیم؛ البته اگر برای سلامتی خود و دیگران اهمیت قائل هستیم!

بطور خلاصه:

1- آلودگی هوا بر حساسیت و عملکرد ارگانهای حیاتی بدن تاثیر منفی میگذارد

2- بر اثر این تاثیر منفی، مرگ و میر بیماری کووید-19 (کرونا) تشدید میشود

3- استرس بهتنهایی میتواند میزان اثرات آلودگی هوا و پیامدهای آن را تشدید کند

منابع:

1- www.wellandgood.com
2-www.harvard.edu
3- www.nytimes.com