ساکشن پایی آمبو Uni-Suction

آمبو-Ambu
اتمام موجودی

ساکشن پایی آمبو Uni-Suction قابل حمل بوده و برای شرایط اورژانسی ایده آل می باشد که کارکرد آن هم به صورت بادی توسط اکسیژن و هم به صورت دستی به وسیله ی دست یا پا می باشد...

فروشنده

درمان کالا