ساکشن پایی آمبو Twin

آمبو-Ambu
اتمام موجودی

ساکشن پایی آمبو Twin قابل حمل بوده و کارکرد آن به صورت پایی است که برای شرایط اورژانس ایده آل می باشد...

فروشنده

درمان کالا