ساکشن دوشیشه کوتاه یوول

یو ول-yuwell
اتمام موجودی

ساکشن دوشیشه کوتاه یوول ساختار پلاستیک مقاوم و شفاف، کارکرد با برق شهری، دارای دو شیشه 2.5 لیتری، حداکثر کارکرد مداوم: 30 دقیقه به صورت یکسره.....

فروشنده

درمان کالا