ساکشن دستی آمبو Res-Cue

آمبو-Ambu
اتمام موجودی

ساکشن دستی آمبو Res-Cue سبک و قابل حمل بوده و عملکرد آن به صورت دستی می باشد...

فروشنده

درمان کالا