ست معاینه اتوسکوپ و افتالموسکوپ ریشتر ri-scope کد 1166

ریشتر-Riester
اتمام موجودی

ست معاینه اتوسکوپ و افتالموسکوپ ri-scope امکان انتخاب نوع چراغ افتالموسکوپ از بین مدلهای هالوژن، زنون و LED, کارکرد دسته با دو عدد باتری الکالاین معمولی...

فروشنده

درمان کالا