ست اتوسکوپ و افتالموسکوپ قلمی (جیبی) ولش آلن کد 718

ولش آلن-WelchAllyn
اتمام موجودی

ست اتوسکوپ و افتالموسکوپ قلمی (جیبی)، شامل اتوسکوپ مدل 22820 و افتالموسکوپ مدل 12820، با هندلهای مجزا، دارای 6 دیافراگم مختلف، دارای فیلتر Cobaltو دارای 48 لنز مختلف (افتالموسکوپ)...

فروشنده

درمان کالا