فشارسنج بازویی اتوماتیک میکرولایف BP 3AG1

میکرو لایف-Microlife
اتمام موجودی
  • دارای حافظه ثبت و بازخوانی آخرین فشار سنجش شده
  • دقت سنجش فشار: 2%
  • دقت سنجش ضربان: 5%

فروشنده

درمان کالا