Product was successfully added to your shopping cart.

فشارسنج

فیلترها
تنظیم جهت صعودی

آیتم‌های ۱ تا ۳۶ از مجموع ۲۰۲ تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
تنظیم جهت صعودی

آیتم‌های ۱ تا ۳۶ از مجموع ۲۰۲ تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

در این دسته بندی  انواع فشار سنج جهت مصارف حرفه ای و عمدتا در سه گروه فشارسنج های بازویی، جیوه ای و عقربه ای معرفی و عرضه شده اند. برخی از فشارسنج های مچی و بازویی جهت مصارف خانگی نیز کاربرد دارند که در قسمت تجهیزات پزشکی خانگی قابل مشاهده اند.