ارتز آرنج مدی Medi Epibrace

مدی-Medi
اتمام موجودی

نوار جهت برآمدگی اپیکوندیل Medi Epibrace، برای برآمدگی اپیکوندیل استخوان بازو (آرنج تنیسورها و بازیکنان گلف) و لایه نرو تویی به طور مستقیم باعث فشار بر روی قسمت ماهیچه ای بازو می گردد...

فروشنده

درمان کالا