ویلچر مخصوص CP ایران بهکار 729L

ایران بهکار-IranBehkar
اتمام موجودی

ویلچر 729L ایران مخصوص بیماران CP (فلج مغزی) بوده و دارای چهارچوب ثابت و آلومینیومی می باشد...

فروشنده

درمان کالا