ویلچر حمل بیمار برانکاردی ایران بهکار 750

ایران بهکار-IranBehkar
اتمام موجودی

ویلچر حمل بیمار برانکاردی ایران بهکار ساخت ایران بوده و دارای چرخ های اسپوک دار و ترمز دستی می باشد. پشتی این ویلچر قابل تنظیم در زوایای مختلف می باشد...

فروشنده

درمان کالا