قدم شمار هیلر مدل PM22

هیلر-Healer
اتمام موجودی

قدم شمار هیلر مدل PM22 سنجش کالری و مصرفی و گامهای طی شده، ذخیره اطلاعات تا 7 روز امکان بازخوانی نتایج، دارای سنسور شتاب دهنده سه بعدی، دارای نشان CE، مصرف بهینه باطری....

فروشنده

درمان کالا