قدم شمار Walking Style X

امرن-Omron
اتمام موجودی

قدم شمار Walking Style X ارائه زمان هدف برای ورزش روزانه، محاسبه شدت عملیات فیزیکی، تعیین میزان کالری مصرف شده، حالت مصرف بهینه باتری، دارای حافظه برای 7 روز تا 4 هفته، ساعت، دارای گیره اتصال به کمر، نمایش مصافت طی شده...

فروشنده

درمان کالا