فشارسنج بازویی اتوماتیک براون BP6000

براون-BRAUN
اتمام موجودی

فشار سنج بازویی اتوماتیک براون BP6000 دارای دو کاف در اندازه های متوسط و بزرگ که برای انواع کاربریها دقت بالایی را فراهم می کند، عملکرد تمام اتوماتیک، دارای 80 حافظه برای ذخیره نتایج برای دو کاربر با امکان ثبت و بازخوانی به صورت مجزا به همراه تاریخ و ساعت....

فروشنده

درمان کالا