فشارسنج بازویی امرن IC-10

امرن-Omron
اتمام موجودی

فشارسنج بازویی مدل C10 تمام اتوماتیک بازویی، مجهز به فن آوری ™ Intellisense، دارای فضای مناسبی برای نگهداری کاف و تیوب آن در داخل خود دستگاه، کاف فنری برای سایز بازوی 22-24 سانتیمتر، قابلیت ثبت اطلاعات توام با تاریخ قابل اطمینان...

فروشنده

درمان کالا