درمان شقاق با بتادین

شقاق، پارگی یا شکاف در کانال مقعد است که در اثر عوامل مختلفی ایجاد میشود. یکی از روشهای موثر در درمان شقاق استفاده از بتادین است.

ادامه مطلب...