4 راهکار ساده برای مشکل بخار کردن عینک با ماسک

1. اگر ماسک به نحوی روی بینی سفت شود مانند سفت کردن گیره روی بینی یا سفت کردن ماسک روی بینی با چسب که هوای بسیار کمی از بالای ماسک خارج شود عینک بخار نمیکند.

2. فقط کافی است ماسک را کمی بالتر قرار دهید نوار بالای ماسک را روی بینی سفت کنید و عینک را روی ماسک قرار دهید.

3. قرار دادن یک دستمال کاغذی تا شده زیر گیره روی بینی ماسک که یاعث میشود هوای ناچیزی از بالای ماسک خارج شود.

4. پیش از استفاده از ماسک عینک خود را با آب و صابون بشویید و اجازه دهید خود به خود خشک شود تا لایه بسیار نازکی از صابون روی شیشه باقی بماند. هم عینک ضدعفونی میشود هم دیگر بخار نمیکند.