درد گرفتن سر، وضعیتی است که احتمالاً هر انسانی در زندگی خود بارها با آن روبرو میشود. سردرد، به دردهای ناحیه سر و گردن گفته میشود که گاهی موقتی و مزمن و گاهی هم شدید و آزاردهنده هستند. مشکل سردرد میتواند به بیش از 300 شکل بروز کند که فقط ریشه بروز حدود 10% آنها تا کنون شناسایی شده است. سردردها میتوانند نشانهای از بروز یک مشکل در بخشی از بدن باشند و از آنجاییکه سردردها بسیار شایع و متنوع هستند، شناسایی نوع سردرد و میزان خطرناک بودن آن، کاری دشوار اما بااهمیت است.

a man suffering from headache

شایعترین سردردها شامل سردردهای تنشی، میگرنی (خوشهای)، سینوسی و سردردهایی است که از گردن شروع میشوند. از سوی دیگر، یکی از علائم بیماریهایی مانند آنفولآنزا، سرماخوردگی و بیماریهایی که با تب همراه هستند، سردرد است.

چه سردردهایی خطرناک و نگرانکننده هستند؟ این سردردها از کجا نشأت میگیرند؟

سردرد گاهی میتواند بهدلیل مشکلات جدیتری مانند بروز مشکل در رگهای خونی مغز اتفاق بیافتد که در اینصورت به مراقبت سریع اورژانسی نیاز دارد. برخی از این مشکلات عبارتاند از:

 • اتصال غیرعادی عروق خونی در مغز که معمولاً قبل از تولد بهوجود میآیند (AVM)
 • قطع شدن خونرسانی به قسمتی از مغز (سکته مغزی)
 • نازک و پاره شدن رگهای مغز (آنوریسم مغزی)
 • خونریزی مغزی

برخی شرایط خطرناک دیگر نیز میتواند با سردرد همراه باشد:

 • هیدروسفالی که بهدلیل اختلال در مایع مغزی نخاعی بهوجود میآید
 • فشارخون بسیار بالا
 • تومور مغزی
 • ورم (ادم) مغزی که میتواند بهدلیل مسمومیت با مونواکسید کربن یا آسیب حاد مغزی اتفاق بیافتد
 • فشار اضافی جمجمه که شبیه فشار تومور مغزی است اما بهدلیل دیگری رخ داده است
 • عفونت و بیماری در مغز و لایه دور مغز
 • تورم و اختلال در عروق تغذیهکننده سر و گردن


بیشتر بخوانید: دردهای مشترک قفسه سینه


doctors are examining brain

سردردهای خطرناک چه نشانههایی دارند؟

اگر هر یک از علائم زیر را داشته باشید، باید به پزشک مراجعه کنید:

 • دچار سردردی شدهاید که تا بهحال تجربه نکردهاید؛ بهطوریکه زندگی روزمره شما را دچار اختلال کرده است
 • بالافاصله بعد از فعالیتهایی مانند بلند کردن وزنه، تمرینات ایروبیک، دویدن یا آمیزش جنسی دچار سردرد شدهاید
 • سردرد شما بهطور ناگهانی، انفجاری و آزاردهنده ظاهر شده است
 • سردرد شما بدترین سردردی است که تا بهحال تجربه کردهاید، حتی اگر قبلاً هم سابقه سردرد داشتهاید
 • به همراه سردرد دچار مشکل در گفتار، تغییر بینایی، مشکل در حرکت دادن بازو و پاها، از دست دادن تعادل، گیجی یا از دست دادن حافظه شدهاید
 • در طول 24 ساعت گذشته سردرد شما وخیمتر شده است
 • سردرد شما با تب، سفتی گردن، حالت تهوع و استفراغ همراه است
 • آسیب و جراحت در سر موجب بروز سردرد شده است
 • سردرد شما فقط در یک چشم شدید است و همان چشم هم دچار قرمزی شده باشد
 • سردرد بعد از سن 50 سالگی برای اولین بار اتفاق افتاده است
 • بههمراه سردرد، دچار مشکل در جویدن، کاهش وزن و مشکلات بینایی شدهاید
 • سابقه سرطان دارید و بهتازگی دچار سردرد ناشناختهای شدهاید
 • سیستم ایمنی بدن شما بهدلیل برخی بیماریها مانند ایدز (HIV) یا مصرف برخی داروها (مانند داورهای شیمیدرمانی و اسروئیدها) تضعیف شده است.

بیشتر بخوانید: 10 راهکار طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی بدن


در شرایط زیر سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

 • سردرد موجب بیدار شدن شما از خواب شده است یا روند به خواب رفتن شما را دچار مشکل کرده است
 • بیشتر از 24 ساعت است که سردرد دارید
 • در زمان بیدار شدن از خواب، سردرد شدیدتر شده است
 • سابقه سردرد دارید اما سردردی که الان دارید، از نظر شدت و الگو با سردردهای قبلی فرق میکند
 • دائما دچار سردرد هستید اما دلیل مشخصی برای آن پیدا نمیکنید

a man wake up with headache

سخن آخر:

سردردها مشکلات شایعی محسوب میشوند که غالباً نگرانکننده و جدی نیستند اما در برخی شرایط میتوانند نشانهای از یک مشکل اساسی و جدی در بدن باشند که نیازمند بررسی بالینی و معاینه اورژانسی است. برخی از این سردردهای خطرناک ممکن است بهدلیل اختلال در خونرسانی مغز، مایع مغزی نخاعی، تومور یا... بهوجود بیایند که معمولاً با سردردهای ناگهانی یا غیرعادی همراه هستند؛ لذا، سردردهایی که خارج از الگوی معمول سردردهای سابق فرد باشد یا بهطور ناگهانی بروز کند، میتواند نشانهای از بروز مشکلی جدی در بخشی از بدن باشد.

منابع:

www.medlineplus.gov
www.healthline.com


بیشتر بخوانید: