در پوش ذخیره برای شیشه شیر

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

در پوش ذخیره برای شیشه شیر تمامی شیشه شیرهای اونت را به ظرف ذخیره شیر تبدیل می کند، مناسب ذخیره سازی و منجمد نمودن شیر مادر یا غذای نوزاد، هر شیشه حاوی 6 در پوش می باشد...

فروشنده

درمان کالا