حلقه ضد نفخ اونت

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

حلقه رابط با شیشه شیر، کمک می کند تا هوا درون بطری نگه داشته شود و از درون بطری به نوزاد منتقل نشود و باعث ناراحتیهای معده و نفخ نوزاد نگردد...

فروشنده

درمان کالا