اتوسکوپ قلمی (جیبی) با چراغ قوه ولش آلن کد 22820

ولش آلن-WelchAllyn
قیمت ویژه قیمت عادی
اتمام موجودی

اتوسکوپ قلمی (جیبی) با چراغ قوه  دارای نور سرد فایبراپتیک بدون انعکاس و انکسار نور، دید با گستره وسیع و بزرگنمایی مناسب، سیستم به صورت عایق برای اتوسکوپی پنوماتیک، اتوسکوپ جیبی با باتری قلمی، نور هالوژن سفید و عالی و انتقال نور به صورت فایبر اپتیک...

فروشنده

درمان کالا