فشارسنج عقربه ای دیواری ولش آلن کد 767

ولش آلن-WelchAllyn
اتمام موجودی

فشار سنج عقربه ای ولش آلن 767 اعداد و نشانه های روی صفحه با لیزر طراحی و ایجاد شده اند، احتیاج به کالیبراسیون ندارد (دارای کالیبراسیون دائمی می باشد)،

فروشنده

درمان کالا