باند گردن و غبغب واریتکس

واریتکس-variteks
اتمام موجودی
  • پوشش نواحی چانه و غیغب
  • توصیه شده توسط پزشکان جهت مراقبت های پس از عمل های جراحی فک و چانه

جزئیات بیشتر در ادامه صفحه

فروشنده

درمان کالا