چشم بند نوزاد دستگاه درمان زردی تپکو

تپکو-Tepko
اتمام موجودی
  • محافظت از چشم نوزاد در مقابل نور دستگاه فتوتراپی
  • ساخته شده از مواد بهداشتی
  • قیمت برای یک عدد چشم بند می باشد

فروشنده

درمان کالا