گام شمار تانیتا PD724

تانیتا-Tanita
اتمام موجودی

گام شمار تانیتا PD724 شمارش سریع و دقیق گام ها را با حمل آن در جیب و یا به صورت آویزان به گردن انجام می دهد. این گام شمار اندازه گیری فاصله، تعداد گام ها، کالری و زمان فعالیت را نمایش می دهد...

فروشنده

درمان کالا