کیت نواری تشخیص مواد مخدر ریما مناسب تشخیص مت آمفتامین

زیست ابزار طب-ZAT
اتمام موجودی
  • بررسی های بالینی در معتبرترین آزمایشگاه های داخلی و مقایسه با تجهیزات فوق پیشرفته نشانگر صحت این کیت ها می باشد
  • حد تشخیص : حد مرزی 50 تا 500 نانو گرم در میلی لیتر بسته به نوع آن در ادرار یا سرم
  • هزینه ناچیز این تست در مقایسه با روش های آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر در ادامه صفحه

فروشنده

درمان کالا