پالس اکسیمتر ریشتر ri-vital

ریشتر-Riester
اتمام موجودی

پالس اکسی متر مدل ri-vital ریشتر، دستگاه معاینه کامل، دارای پالس اکسیمتر، فشارسنج و تب سنج، اکسیژن خون، قابل حمل، منوی آسان، تیوب اضافی تا طول 2 سانتیمتر، کابل اضافی تا 90 سانتیمتر، سنسور اضافی انگشت....

فروشنده

درمان کالا