گوشی پزشکی دوشلنگه ریشتر ri-rap کد 1299

ریشتر-Riester
اتمام موجودی

گوشی پزشکی دوشلنگه ریشتر ri-rap دارای تیوپ به طول 40 سانتیمتر، گیرنده صوتی دو طرفه به ابعاد (قطر) 32 و 45 میلی متر، قسمتهای فلزی روکش کرم....

فروشنده

درمان کالا