سالپنژوگراف ریشتر کد 5250

ریشتر-Riester
اتمام موجودی

سالپنژوگراف ریشتر مدل 5250، برای تزریق ماده حاجب رادیولوژی، پاکسازی و تشخیص گرفتگی لوله های رحمی، دارای 3 مخروط در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ، مانومتر 0 تا 200 mmHg با دقت 10، قابل دید و تشخیص در تاریکی به خاطر جنس و رنگ درجه....

فروشنده

درمان کالا