تمرین دهنده تنفسی پاوربریز flow-ball

پاور بریس-POWERbreathe
اتمام موجودی

تمرین دهنده تنفسی پاوربریز Flow-ball مناسب برای کاربران مختلف به ویژه در شاخه های آواز، موسیقی و .... در سنین مختلف، قابل استفاده به عنوان وسیله کمکی سرگرمی به ویژه جذاب برای اطفال...

فروشنده

درمان کالا