ژل پاک کننده پاین تارسول

اگو-ego
اتمام موجودی

ژل پلک کننده ی پاین تارسول میزان pH پوست سطح پوست را متوازن میکند و آلودگی های سطح پوست را از بین میبرد. از این رو با استفاده از این ژل پاک کننده، خارش و التهاب پوست به تدریج از بین میرود...

فروشنده

درمان کالا