سر شیشه چهار سوراخ با جریان سریع فیلیپس اونت

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

سر شیشه فیلیپس اونت 4 سوراخه با جریان سریع - مخص مایعات غلیظ - جریان متغییر با برش شیاری، طراحی مناسب برای تغییر عادت نوزاد یا کودک از شیر مادر به شیشه شیر....

فروشنده

درمان کالا