سر شیشه سه سوراخ با جریان متوسط فیلیپس اونت

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

سر شیشه فیلیپس اونت  3 سوراخه با جریان متوسط - خص مایعات غلیظ - جریان متغییر با برش شیاری، طراحی مناسب برای تغییر عادت نوزاد یا کودک از شیر مادر به شیشه شیر....

فروشنده

درمان کالا