دستگاه BiPAP پیشرفته فیلیپس مدل AVAPS

فیلیپس-Philips
اتمام موجودی
  • مدها: CPAP، S، S/T، PC، T، AVAP
  • گستره فشار:

EPAP: 4 - 30 cm H2O

IPAP: 4 - 30 cm H2O

CPAP: 4 - 20 cm H2O

  • تشخیص خودکار مشکل تنفسی کاربر
  • سازگاری اتوماتیک با ویژگی های تنفسی کاربر

جزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

فروشنده

درمان کالا