ترازوی دیجیتال آنالیز امرن BF511 رنگ سبز

امرن-Omron
قیمت ویژه قیمت عادی
اتمام موجودی

ترازو مدل BF511 شاخص درصد چربی بدن و طبقه بندی نوع آن، شاخص BMI و طبقه بندی که فرد در آن قرار میگیرد، شاخص توده ماهیچه های اسکلتی و طبقه بندی آن، میزان چربی احشائی بدن...

فروشنده

درمان کالا